Kapcsolat

“Ekkép működnek a méhek, e parányi lények is, a természet törvényivel tanítván, mint tartson rendet egy népes királyság. Van egy királyuk és különböző munkásaik, kiknek némelyike, mint hivatalnok, otthon felvigyáz más, mint kereskedő, künn ügyködik, más, mint vitéz, fullánkkal felfegyverezve. A nyári bársony bimbókon dulong s ragadmányát víg léptekkel viszi, a fejedelem királyi sátorába, ki fönségében sürgve nézi, mint építik zsongva a kőművesek az arany tetőket. A polgári rendek mint gyúrják mézöket, s miként tolongnak nehéz terhükkel a keskeny kapun szegény napszámosok, míg a komoly tekintetű bíró, rideg zúgással, halvány hóhérnak adja által a röst, ásító herét”

Shakespeare


NAGY MÉHÉSZET

Hajdúszoboszló,
Hőforrás u. 53.

NAGY ZOLTÁN
Tel.: +36-30/978-0481
info@nagymeheszet.hu

Szebenyi Petra
Tel.: +36-30/565-3115
szebenyipetra@t-online.hu